Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu do mateřské školy 2018

27. 3. 2018

 

Informace k zápisu do mateřské školy 2018

(přijímací řízení)

 

Termín je shodný pro všechny MŠ v Uherském Brodě:                    3. květen 2018

Čas, kdy se Vám budeme věnovat:                                        3. 5. 2018, 8:00 – 16:00 hod.

 

Postup

  • v MŠ si vyzvednete žádost, potvrzení od lékaře a evidenční list pro dítě – k dispozici budou od 1. dubna 2018 v kanceláři ředitele MŠ nebo ke stažení na webových stránkách http://www.mshavrice.estranky.cz/clanky/dokumenty/dokumenty-k-prijeti-ditete-do-ms/sk.-rok-2018-2019.html
  • přijďte s dítětem k zápisu 3. května 2018, přineste s sebou vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře, evidenční list, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz k ověření údajů
  • u samoživitelů doložte svěření dítěte do péče kopií soudního rozhodnutí nebo do MŠ přineste originál k ověření
  • žádost doručená po termínu bude také přijata, ale vyřizovat se bude až po vyřízení všech předchozích
  • budete-li požádání o další doklady (např. o nějaké potvrzení), doneste je do 16. 5. 2018, vyjádřit se ke spisu svého dítěte (doplnit informace, argumenty apod.) máte možnost ve středu 16. 5. 2018 v časech mezi 14:00 – 16:00
  • s kritérii k přijímání dětí se můžete předem seznámit – jsou zveřejněna ve směrnici č.1/2018 na nástěnce při vstupu do budovy školy
  • rozhodnutí bude vydáno 1. června 2018, a poté bude k vyzvednutí u ředitele mateřské školy
  • 1. června 2018 bude v mateřské škole zveřejněný seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost o přijetí zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče

 

 

Veškeré informace, které mateřské škole v souvislosti se zápisem sdělíte, jsou vyžadovány na základě zákonů a jsou důvěrné.

 

S výjimkou oprávněných institucí (zejména MěÚ Uherský Brod) údaje nikomu nebudou sdělovány.

 

Mgr. Ctibor Boráň