Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 11. 2009

       Informace pro rodiče budoucích prvňáčků      

 

 

Kdy je dítě školsky zralé

/ Co pro zdravý vývoj dětí dělá MŠ

 

 

                       Je vaše dítě školsky zralé ?               

 

 

 

Obrazek

 

  

  

Nároky ZŠ :

- Dítě musí splňovat požadavky dle organizace školní

  činnosti (posedět, neodbíhat od činnosti).

- Musí být schopno přiměřeného soustředění

  (vyučovací hodina trvá 45 minut).

- Je rozumově vyspělé.

- Je přiměřeně motivované pro školu.

 

Obrazek

 

A co se od dítěte nastupujícího do školy očekává

dále :

- dítě je zdravě sebevědomé

- vydrží bez maminky 

  (např. dokáže samo absolvovat zápis)

 

 

ustojí stresovou situaci (není úzkostné)

 

 

 

je samostatné, zodpovědné

 

 

 

- umí řešit problémy

 

 

 

- jeho výslovnost je bez vad  

 

 

 

- umí říci svůj názor

 

 

 

- dokáže komunikovat i s cizími lidmi

 

 

- je schopno vlastního úsudku bez názorné představy

  (např. dokáže říci, jak vypadá moře, ikdyž u něj

   nebylo)

- má kamarády, má citové vazby...

 

Obrazek

 

 

Kriteria školní zralosti

 

 

 

- Je zralé sociálně - zvládá odloučení od rodiny

 

 

- Je zralé tělesně - má odpovídající konstituci     

(kromě jiného má tzv. Filipínskou míru 

= dosáhne si pravou rukou vrchem přes temeno hlavy

na levé ucho ?)

- Je zralé duševně - vydrží u činnosti

- Je zralé duchovně - uvědomuje si

 

 

 

 

Další obecné charakteristiky dítěte

 

 

 

nastupujícího do školy :

 

 

 

1) Nezajímá se pouze o hru (není tzv. dětské). 

 

2) Nevadí mu činnosti, které se po něm chtějí.

3) Umí se radovat z úspěchu (když se mu něco podaří).

4) Je zralé biologicky - vydrží pracovat bez odbíhání,

    bez častého čurání, soustředí se na činnost atp.

  

Zde vidíte, že školní zralost je možno posuzovat z více

stran a pokud máte u svého dítěte jakékoli pochybnosti,

zda 1. třídu bez problémů zvládne atp., je dobré,

obrátit se na vaši paní učitelku.

Ve spolupráci se školkou pak určitě najdete ideální

řešení...

 

 

 

 

 

 

               Co pro zdravý vývoj dětí dělá MŠ              

 

 

 

Obrazek

 

 

V naší výchovně-vdělávací činnosti nám jde o každé

 

jednotlivé dítě, o jeho spokojenost, pocit pohody

 

a jeho optimální vývoj a zdraví. Proto :

 

 

 

Spolupracujeme s rodinou dítěte

 

 

- Plánujeme nabídku činností

 

s ohledem na 7 typů inteligence

 

Vycházíme z teorie rozmanitých inteligencí dle Gardnera:

inteligence verbální, prostorová, hudební, přírodní,

logicko-matematická, tělesně-kinestetická, 

interpersonální, intrapersonální.                           

 

Pomocí této pestré nabídky činností,

které paní učitelky dětem denně připravují

a s přihlédnutím k individualitě každého jednotlivého

dítěte, pomáháme rozvíjet všechny výše uvedené

charakteristiky potřebné k dosažení školní zralosti.

Děti si samy vybírají aktivity, které jim vyhovují

a které odpovídají jejich naturelu (preferovanému typu

inteligence).

Při dodržení uvedených zásad, se děti lépe učí.   

 

 

- Pozorujeme, provádíme diagnostiku 

 

a vyhodnocujeme výsledky,

 

čímž získáváme obraz o pokrocích ve vývoji dítěte

 

Školní zralost je dána mnoha faktory, ke kterým je

potřeba přihlížet při jejím posuzování. Z toho důvodu

je součástí naší výchovně-vzdělávací práce i nahodilé

a cílené pozorování, diagnostika a vyhodnocování.

Toto vše nám umožňuje zachytit případné znaky

nerovnoměrného vývoje či jeho opoždění.

 

- Nabízíme pomoc k optimalizaci vývoje 

 

V tomto bodě spolupracujeme např. s pedagogicko-

- psychologickou poradnou, klinickými psychology,

speciálně-pedagogickými centry a dalšími odborníky,

 

abychom všem dětem zaručili odpovídající individuální

přístup. 

 

 

- Pořádáme edukativně stimulační skupinky

 

pro předškoláky a jejich rodiče

 

 

 

Protože si uvědomujeme, že současné školní nároky

 

neustále rostou a na druhé straně přibývá dětí,

 

které jsou různým způsobem nerovnoměrně zralé

 

či handicapované, rozhodli jsme se Vám nabídnout 

 

účast na edukativně-stimulačních skupinkách v naší MŠ.

 

Vy - rodiče tak máte neopakovatelnou možnost vidět

 

vlastní dítě v kolektivu ostatních dětí a jak si poradí

 

při plnění úkolů.

 

Cílem ESS je sladit nerovnoměrný vývoj dítěte,

 

dotáhnout případné nedostatky ještě před zápisem

 

do ZŠ, zjistit úroveň zralosti a prakticky se připravit

 

na školní práci (plnění domácích úkolů, umět se učit).

 

Nezastupitelným úkolem rodiče je v případě potřeby

 

povzbuzovat, být oporou svému dítěti a doma společně

 

procvičovat dovednosti navozené v lekci.

 

Přínosem ESS je nakonec smysluplně strávený čas dětí

 

a rodičů, budování vzájemného důvěrného vztahu

 

a neocenitelné nahlédnutí do výchovně-vzdělávacího

 

procesu ve škole.