Jdi na obsah Jdi na menu
 


                  Dětský klub                   

 

V SOUČASNÉ DOBĚ JE ČINNOST DĚTSKÉHO KLUBU POZASTAVENA.

O OPĚTOVNÉM ZAHÁJENÍ PROVOZU VÁS BUDEME INFORMOVAT. 

 Provozní doba / Vnitřní řád 

 

  

              Provozní doba dětského klubu             

 

 

 

Každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. Začínáme od 11.9.2017.

 

 

 

                Vnitřní řád dětského klubu MŠ           

 

 

Obrazek

 

- Provozní doba klubu je každé pondělí od 15 do 17 h.

 

- Klubánek navštěvují děti v doprovodu svých 

  rodičů.

 

- Za bezpečnost dětí po celou dobu zodpovídají

  rodiče, taktéž za úklid hraček a pomůcek.

 

- Ke hraní a činnostem dětí slouží v případě příznivého

  počasí zahrada MŠ - její vymezené prostory,

  jinak jsou činnosti dětí a hry v přízemí

  ve třídě Motýlků.

 

- Provozem klubu nesmí být narušována práce 

  učitelek MŠ.

 

- Poplatek za návštěvu se hradí formou členského

  příspěvku ve výši 150,- Kč za pololetí na 1 dítě.

  Tyto finanční prostředky slouží k nákupu hraček

  a pomůcek pro děti, k Mikulášské nadílce, případně

  k nákupu pomůcek na tvořivá odpoledne. 

 

- K převlékání a přezouvání dětí jsou vyhrazeny

  vymezené prostory - skříňky v šatně v přízemí.

 

- Děti používají sociální zařízení v přízemí MŠ.

 

- Rodiče mají k dispozici WC zaměstnanců

  (klíče vyzvednout na požádání u paní uklízečky).

 

- Rodiče jsou povinni respektovat pokyny

  ředitelky a pedagogických pracovnic,

  požárně-bezpečnostní pokyny platící v budově MŠ,

  vnitřní řád a plnit povinnosti z něho vyplývající.