Jdi na obsah Jdi na menu
 


LOGOPEDICKÁ PORADNA

 

 

LOGOPEDICKÁ PORADNA

při MŠ Uherský Brod - Havřice

 

Nabízíme:

 • komplexní diagnostiku (na začátku i v průběhu logopedické péče)
 • v návaznosti na diagnostiku pečlivě volenou terapii upravovanou konkrétním klientům na míru – individuální přístup
 • u dětí se nezaměřujeme pouze na špatnou výslovnost jednotlivých hlásek, ale na komplexní rozvoj řeči i dalších oblastí
 • přípravu na vstup do školy (předškolní přípravu)
 • u dětí probíhá terapie zábavnou a hravou formu
 • rozvoj komunikačních schopností u osob s různými druhy postižení
 • příjemné prostředí, trpělivost, zodpovědný přístup

 

 Péči o naše klienty zajišťuje plně kvalifikovaná logopedka (v souladu s Metodickým doporučením MŠMT č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství):

               

               

Logopedická péče probíhá v MŠ Havřice dle objednávky a domluvy. Po dohodě lze i u klienta doma

 Kontakty:

 • e-mail: mshavrice@seznam.cz
 • telefon: 

 

Cena konzultace: 150Kč

·         cena zahrnuje

 • přibližně 30 minut přímé práce s klientem
 • materiály pro domácí procvičování (pomůcky a pracovní listy)
 • pečlivou přípravu před každou konzultací
 • mezi osobními setkáními i možnost konzultace e-mailem či telefonicky

Dětem navštěvujícím naši MŠ je poskytována sleva. Členům zapsanému spolku  Stříška je poskytována sleva.

Logopedická péče poskytovaná naší poradnou nespadá do oblasti zdravotnictví, není tedy hrazená ze zdravotního pojištění (nelze na ni uplatnit žádanku od lékaře).

 Příplatek za logopedickou péči u klienta doma závisí na vzdálenosti.

 

 

 Kdy je vhodné začít zvažovat logopedickou péči?

 • před 3. rokem: pokud dítě nereaguje (nebo velmi málo) na zvukové podněty, nerozumí jednoduchým pokynům, slovní zásoba je velmi chudá, neužívá otázky „Co je to?“, „Proč?“
 • 3 – 4 roky: dítě má malou slovní zásobu, řeč dítěte je nesrozumitelná, dítě se vyjadřuje v jedno až dvouslovných větách, je narušena výslovnost většího množství hlásek, dítě nerozumí pokynům
 • 4 – 4,5 roku: dítě neužívá více jak dvouslovné věty, je porušena artikulace hlásek k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň-c-s-z-č-š-ž, dítě často chybuje ve skloňování a časování
 • 5 – 5,5 let: porušena artikulace hlásek l-r-ř
 • v jakémkoliv věku při výskytu koktavosti (balbuties), breptavosti (tumultus sermonis), mutismu či jiného druhu narušené komunikační schopnosti
 • v případě jakýchkoliv pochybností v souvislosti s vývojem řeči dítěte – neodkládejte konzultaci až do školního roku před nástupem dítěte do ZŠ, včasná diagnostika a zahájení logopedické péče se jeví jako velmi efektivní
 •