Jdi na obsah Jdi na menu
 


              Zapsaný spolek Stříška               

 Vznik Stříška, z. s. / Organizační činnost  

Výbor / Stanovy a členský příspěvek

/ Naši podporovatelé

/ Proběhlé akce

/ Zápisy z členských schůzí

 

                                Vznik spolku                              

 

Obrazek

 

V roce 2007 vzniklo při naší mateřské škole občanské

sdružení, které je registrováno na Ministerstvu vnitra

pod názvem "Stříška". V návaznosti na platnost nového občanského zákoníku došlo v roce 2015 ke změně právní formy na "zapsaný spolek" (z. s.).

Bylo založeno za účelem užší spolupráce mezi rodiči

a vedením školy.

 

                    Organizační činnost                      

Stříška, z. s. se podílí na organizování školních

a mimoškolních akcí - např. hledá vhodné tipy

na školní výlety, přichází s nápady na vánoční dárky

a dárky na Den dětí.

Stříška, z. s. pomohl i se zařízením keramické dílny

v budově MŠ. 

 

Rodiče si volí pro tento účel své zástupce do výboru

a na ně se pak mohou obracet se svými připomínkami

a dotazy, které jsou potom projednávány na schůzích

s vedením MŠ /např. setkání s výborem "Stříšky",

na plánovacích dnech atd./.

Z každé členské schůze jsou pořizovány zápisy,

které jsou k dispozici všem rodičům k nahlédnutí.

 

                                  Výbor                                     

Členové výboru 

                          Rožnovská Alena - předseda

                          Pokorná Jolana - pokladník

                                

Revizní komise

                           Bezděková Zuzana

                           Cahlová Marie

 

Členská schůze Stříšky : proběhla 11. 9. 2018

 

                                 

 

      Stanovy sdružení a členský příspěvek            

Příspěvek na pololetí činí

u dětí, které navštěvují MŠ 200,- Kč 

 

                             Naši podporovatelé                      

Oficiální stránky města Uherský Brod

 

                             Proběhlé akce                              

 

DOBA PRAVĚKÁ NA MARŠOVĚ 2018

Do pravěku se přenesli všichni zúčastnění přátelského pobytu na Maršově. 11. května odpoledne za velkého deště a bouřky mohly všechny děti poznat, jak se vyráběl pazourek, lovil mamut, jak se zdobily jeskyně a také jak se zdobily ženy. Vyzkoušely si pravěký telegraf a ti nejmenší si namalovali mamuty i dinosaury.

Špatné počasí narušilo program dospělých, ale toho se děti nezalekly. Ti starší připravili pro děti ze školky opičí dráhu, která opravdu sklidila velký úspěch.

Po tomto programu následoval plynulý přechod na volnou zábavu. Špekáčky z trouby byly úžasné a po diskotéce a přátelském posezení se někteří rozjeli domů a ti skalní zůstali do druhého dne. Sobotní krásné slunné ráno bylo odměnou všem vytrvalým za výdrž.

Spousta nových či upevněných přátelství si mnozí z nás odvezli domů a tak tento adaptační program splnil svůj cíl.

                                                                     (Alena Rožnovská)

 

KARNEVAL V HAVŘICÍCH 2018

received_2294251880585805.png

Havřický karneval pořádaný z.s. Stříška ve spolupráci s MŠ Havřice se na místní sportovní hale pořádal již po jedenácté. Za těch 10 let se již stal tradicí a vyhledávanou akcí pro děti v Uherském Brodě. Když se 20. ledna odpoledne sešly všechny děti v doprovodu rodičů i prarodičů, nastalo opravdové veselí.

Každá maska při vstupu obdržela medaili s číslem. Toto číslo bylo výherní a každému dítku zajistilo svou cenu na konci karnevalu.

Na parketu se tančilo i zpívalo. Dj Miss Renny dokázala do tance zapojit i dospělé a i díky našim statečným animátorům se spousta z nás naučila nové taneční kroky. J

Všichni měli možnost si své masky zdokonalit a využít malování na obličej od Bubliny.

Ke spokojenosti všech se také určitě zasloužila Lenka Rachůnková, která ve spolupráci se Zdravou výživou Naďa Zatloukalová připravila lákavé a chutné občerstvení.

Dárky pro děti byly bohaté a to díky rodičům a hlavně štědrým sponzorům z řad místních firem, obchůdků a podnikatelů. Děkujeme též za podporu Městu Uherský Brod.

Pro pořadatele bylo velkým potěšením vidět radost dětí a i díky reakcím na veřejných sítích, v brodských ulicích či konkrétních telefonech a zpráv, víme, že tato akce má smysl a potěší nejedno .

                                                    (Alena Rožnovská)

Maškarní karneval byl finančně podpořen městem Uherský Brod  Oficiální stránky města Uherský Brod

 

                

 

MARŠOV 2017  - NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

Je krásné páteční odpoledne a čtyři desítky dětí společně s rodiči i prarodiči přijíždí na SEV Maršov, kde začíná pořádné rodeo.

Někteří v maskách indiánů, jiní v kovbojských kloboucích začnou plnit ve velkém nasazení úkoly, za které jim po splnění přibude další pírko na čelenky - ty zdobí hlavy všech malých indiánů, kteří střílejí z luku, probíhají válečnou stezkou, rýžují zlato, zdobí totemy, hrají kimovku, vaří se šamanem nebo se nechají pomalovat válečnými barvami. Celé toto úsilí završí cestou hledání dávného ztraceného pokladu.

Večer poklidně proběhne bez známek bojů. Opékání bizona na ohni zasytí všechny malé i velké. Ještě se na nebi objeví "okřídlený běloch", který udělá radost milovníkům sladkostí.

Za svitu měsíce pak ulehají všichni ke spánku. O pohádky se postará indiánská babička:) Někteří zůstanou na noční hlídce a tak i ti nejmenší můžou klidně zavřít očka.

ZS Stříška děkuje všem za pomoc a účast!!  

Hau, hau kola, toniktuka he!

                                                                                     (Alena Rožnovská)

 

MAŠKARNÍ KARNEVAL 2017 PRO DĚTI V HAVŘICÍCH

Sama za sebe mám ráda změny, ale některé akce si s radostí zopakuji. Jednou
z takových je „maškarní na hale v Havřicích“. Nejinak tomu bylo i letos, v
sobotu 21. ledna 2017, kdy proběhl již 10. ročník maškarního karnevalu
pořádaný zapsaným spolkem Stříška.

Krátce před druhou hodinou tam pořadatelé otevřeli krásně vyzdobenou halu
všem dětem, které se na tento karneval přišly bavit společně s rodiči i
prarodiči. Děti a jejich rodiče opět ukázali, že jim nechybí fantazie, co se
týká masek. K vidění bylo spousta princezen, víl, nejrůznějších zvířátek,
kovbojů, indiánů, spidermanů, mušketýrů, motýlků, čarodějů a dalších
nápaditých krásných kostýmů - nejen kupovaných, ale i vlastnoručně
vyrobených. Celé odpoledne provázela hudba pod taktovkou Miss Renny doplněná
programem, o který se postarali ochotní tatínci dětí. Celý karneval se nesl
v duchu barev, proto i naši čtyři maskoti, červený, modrý, zelený a oranžový
byli stylově oděni. Děti se dostatečně vydováděly a odcházely spokojené i s
úsměvem. Navíc každé dítko dostalo i malou odměnu v podobě tomboly / odměny,
která se letos za nemalého přispění všech sponzorů velmi vydařila.

Jsme rádi, že tato akce každý rok oslovuje více lidí a do dalšího ročníku
budeme rádi i za dospěláky, kteří zahodí ostych a přijdou na karneval v
maskách. A protože na přípravě této akce se jako každý rok podílelo mnoho
ochotných lidí, dovolte, abychom touto cestou se vší úctou poděkovali také
jim. Všem, kteří nezištně pomohli s přípravou, výzdobou, při organizací
programu přímo na place i následným úklidem – DÍKY.

Ještě jednou velké díky všem sponzorům a Městu Uherský Brod, bez kterých by
jistě odměny pro děti nebyli tak „barevné“

A příští rok znovu !

                                                                                        (Alena Rožnovská)

 

                    Zápisy z členských schůzí                      Zápis z členské schůze Zapsaného spolku Stříška

Schůze se konala dne 17.10.2017v kmenové třídě Sluníček v MŠ Havřice.

 1. Zahájení a prezentace
 1. Schůze byla zahájena v 16:15Petrou Matulíkovou – účetní MŠ Havřice
 2. Přivítání členů, podpis prezenční listiny

 

 1. Volba výboru
 1. Volba nového výboru :
  1. Alena Rožnovská-  předseda
  2. Radka Štarhová, Jolana Pokorná -  členové výboru
  3. Veronika Bartončíková, Zuzana Bezděková, Marie Cahlová -  revizní komise
  4. Jolana Pokorná  - pokladna

 Volba byla odsouhlasena 22 členy ZS Stříška,  nikdo nebyl proti a nikdo  se hlasování  nezdržel.

 

 1. Přijetí nových členů  a poplatky
  1. Proběhlo přijetí 11 nových členů, které bylo odsouhlaseno hlasováním
  2. Odsouhlasena výše poplatků  za 1. Pol :
   1. 250,- školkové děti
   2. 150,- klubánkové děti 

Splatnost poplatků je 30.11.2017

 

 1. Zhodnocení činnosti  za uplynulé období
 1. Všechny plánované akce proběhly

 

 1. Plánované akce na I. pol. šk. roku 2017/2018
 1. Drakiáda -  v rámci provozní doby školky
 2. Návštěva solné jeskyně
 3. Dýňáci – dlabání dýní, moštování, opékání brambor
 4. Keramika s rodiči: termíny dle domluvy
 5. Mikulášská nadílka ve školce: 5.12.2017 – Stříška zajistí balíčky pro všechny děti → družina Raclová Magdaléna, Petr Slovák, Martin Kaluža
 6. Vánoční besídka
 7. Karneval: 20. 1. 2018
  1. Zajištěn termín
  2. Dj a program zajištěn
  3. Tombola 
  4. Dopis pro sponzory  +  smlouva
  5. Výzdoba
  6. Nákup materiálů   ( ubrusy, balící, vstupenky, informační materiál pro dárky dětem, výzdoba …)
  7. Zajištění občerstvení
  8. Reklama a propagace -  rozhlas, plakáty, noviny, brodský zpravodaj, internet

 

 1. Diskuze a připomínky

 

Zapsala: Radka Štarhová

Ověřil: Alena Rožnovská

 

 

Zápis z členské schůze Zapsaného spolku Stříška

Schůze se konala dne 21. 9. 2017 v kmenové třídě Sluníček  v MŠ Havřice.

 1. Zahájení a prezentace
 1. Schůze byla zahájena v 16:00Lubomírem Machalou – předsedou ZS Stříška
 2. Přivítání členů, podpis prezenční listiny

 

 1. Volba výboru

Volba nového výboru se neuskutečnila pro nadpoloviční neúčast členů Stříšky.

 

 1. Zhodnocení činnosti  za uplynulé období
 1. Všechny plánované akce proběhly

 

 1. Spolupráce MŠ se Stříškou – Stanovy Zapsaného spolku Stříška

 

 1. Slovo ředitelky MŠ Mgr. Aleny Jabůrkové
 1. Úplata školkovného a stravného
 2. Logopedická péče
 3. Keramika
 4. Dopravní hřiště
 5. Omluvení dětí v době nepřítomnosti

 

 1. Diskuze a připomínky
 1. Pro nízkou účast bude vyhlášen nový termín schůze, kde je nutné projednat činnost Zapsaného spolku Stříška, poplatky a volba nového výboru.

 

Zapsala: Alena Rožnovská

Ověřil: Lubomír Machala